top of page

Świadomość - filtr przez który patrzymy na świat, pełen programów i uwarunkowań, emocji i uczuć

Tylko wyjście poza wszystkie te programy i ograniczenia może stać się bramą do odkrycia Siebie.


" Obserwacja uczuć a nie myśli,

sprawia, że znacznie szybciej

rośnie nasza samoświadomość"

David R. Hawkins

 

Świadomość to WYBÓR, to możliwość zdecydowania jak ma wyglądać nasze życie, czy ma być w nim miejsce na żal, złość, gniew czy zazdrość. Czy wybierzemy odwagę, akceptację, miłość?

Co dzisiaj świadomie wybieram?

Poziom świadomości to stopień dostrojenia się do pola bezwarunkowej miłości.


Świadomość przejawia się poprzez nasze blokady, przeszkody, uwikłania, to one warunkują naszą jakość życia doświadczaną każdego dnia, tworzą naszą codzienność.

Często zastanawiamy się dlaczego nasze reakcje emocjonalne tak bardzo różnią się od siebie, dlaczego te same sytuacje, wydarzenia budzą w ludziach skrajnie odmienne odczucia?


Nasze reakcje emocjonalne są ściśle powiązane z naszymi przekonaniami, dotyczącymi siebie, innych ludzi, świata, a także z naszymi OCZEKIWANIAMI co do tego jak powinny te relacje wyglądać.


Wstyd, żal, gniew, poczucie winy czy nie jest często odstępstwem od własnych przekonań, czy nie jest efektem naszych oczekiwań wobec ludzi, sytuacji życiowych?

To nasze oczekiwania są źródłem tych wszystkich destrukcyjnych emocji.


Czym zatem jest poziom świadomości?

To wrodzony potencjał, z którym przychodzimy na świat, który określa nasz sposób postrzegania innych, siebie, komunikowania się, zdolność autorefleksji lub jej brak, sposób oceny wpływu innych ludzi i okoliczności na nasze życie, 

Właśnie obserwacja tego wrodzonego potencjału jest początkiem okrywania prawdy o sobie.

Prawdy często ukrytej pod warstwami emocji, blokad, ograniczeń, uwarunkowań społecznych, rodzinnych, obyczajowych, kulturowych."Realny rozwój rozpoczyna się od rozpoznania miejsca,

w którym aktualnie się znajdujemy,

od zrozumienia i zaakceptowania

możliwości i ograniczeń naszego potencjału."

Marzanna Radziszewska


 

Prawda jest ŚWIATŁEM w nas, jest źródłem naszej wewnętrznej MOCY.

Dopóki nie odkryjemy prawdy wewnątrz nas, będziemy zmuszeni doświadczać przez wszystkie warstwy uwikłań i zależności. Wszystko wtedy wydaje się być trudne, bolesne, przytłaczające zarówno na poziomie psychicznym jak i fizycznym.

Przeskakujemy w gonitwie myśli i wyobrażeń pomiędzy kolejnymi praktykami, kursami, licząc, że właśnie ta medytacja czy afirmacja wreszcie coś zmieni w naszym życiu, przywróci upragnioną równowagę.

Liczymy, że wreszcie ten długo wyczekiwany spokój zawita do nas i rozgości się na dłużej.

Jednak ileż razy zamiast tego pojawia się wielkie rozczarowanie, pretensje i coraz mniejsza wiara w skuteczność czegokolwiek.


Przekraczanie poziomów świadomości to ROZŚWIETLENIE wszystkiego co w nas trudne, niewygodne, to odnalezienie prawdy i celowości w każdej doświadczanej emocji i przetransformowanie jej w narzędzie wzrostu.


Z doświadczenia swojego jak również z pracy z Klientami dobrze wiem, że każdy z nas nosi w sobie niewyobrażalne wprost ilości warstw ograniczeń przysłaniających prawdę i światło.


Dlatego w metodzie Doskonalenia Świadomości korzystam z wielu sprawdzonych metod transformacji emocji i uwarunkowań, które pozwalają w szybki i trwały sposób usuwać wszystkie te ograniczenia, pozwalając inaczej patrzeć na świat.


Usuwając kolejne warstwy blokad, zwiększamy swój potencjał, rośnie poziom świadomości, który możemy realnie zmierzyć i śledzić korzystając z mapy poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa. Po każdej sesji sprawdzam kalibrację i określam poziom świadomości jak również poziom wibracji i biowitalności, korzystając ze skali Bowisa.


Wzrost świadomości i poziomu wibracji realnie przekłada się nasze postrzeganie rzeczywistości wokół nas. Zaczynamy dostrzegać co jest prawdą, a co na pewno nią nie jest. Nie jesteśmy już więźniami naszych emocji: smutku, żalu, wstydu, niegodności czy bezwartościowości. Dostrzegamy rzeczywistość poza uwikłaniami społecznymi, obyczajowymi, dostrzegamy fałsz i wszechobecną manipulację.


Wraz ze wzrostem biowitalności, podnosi się poziom wibracji. Emanujemy już zupełnie inną energią, przez co przyciągamy zupełnie inne sytuacje i osoby do naszego życia. Nie ma już miejsca na niskowibracyjne znajomości, trudne , toksyczne relacje, pretensje, żal czy zazdrość.


Oczywiście nie jest to droga szybka, łatwa i przyjemna, Żadna trwała zmiana nie dzieje się z dnia na dzień. Ale każda usunięta zablokowana emocja, każde ograniczenie i blokada jest od razu zauważalna w ciele i w stanie emocjonalnym. Obierając te warstwy, warstwa po warstwie widzimy coraz więcej prawdy, odczuwamy coraz więcej lekkości i spokoju.


Zapraszam Wszystkich do tej wspaniałej podróży w głąb Siebie

W Świetle


"Spośród tysięcy sposobów, na jakie zostaje

zaprogramowana świadomość, największy wpływ wywierają na nas

przekonania. Przekonanie jest czymś, czego się trzymasz,

ponieważ uważasz, że jest ono prawdziwe."

Deepak Chopra


136 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page