top of page

CERTYFIKATY 

Trener Umiejętności Społecznych

 

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Jest to jedna z metod leczenia wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem psychiki pacjentów. Trening umiejętności społecznych ma za zadanie poprawiać funkcjonowanie pacjentów wśród innych ludzi.

Po przebyciu treningu umiejętności społecznych pacjenci mają być zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi.

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, która znajduje wykorzystanie przede wszystkim u młodszych pacjentów. Dziećmi, którym może się przydać przebycie takiej terapii, są przede wszystkim te obarczone różnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera. Trening umiejętności społecznych bywa również zalecany dzieciom z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania oraz u pacjentów z ADHD.

 

Omawiana metoda terapeutyczna nie jest jednak zarezerwowana wyłącznie dla młodych pacjentów – dorosłe osoby również mogą skorzystać z treningu umiejętności społecznych i metoda ta jest wykorzystywana m.in. w przypadku:

 

Podczas terapii osoby nabywają wiele różnych umiejętności, wśród których można wymienić:

 • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;

 • dyskutowanie;

 • sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;

 • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;

 • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;

 • metody odmawiania;

 • nauczenie, jak pracować w grupie;

 • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;

 • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

PSYCHOTRAUMATOLOGIA

Psychotraumatologia to dziedzina psychologii, która skupia się na traumatycznych wydarzeniach w życiu człowieka. Silnie obciążające psychikę wydarzenia mogą powodować długofalowe konsekwencje, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Zaburzenia powstające w wyniku traumy nie znikają same. Sposobem na leczenie traumy są różne formy terapii psychotraumatologicznej.

Psychologia analizuje różne aspekty psychiki ludzkiej, mechanizmy radzenia sobie z różnymi sytuacjami, a także sposoby reagowania i odnajdywania się w różnych sytuacjach społecznych. Poszczególne dziedziny życia wymagają zarówno indywidualnej analizy w kontekście psychologicznym, jak i zwrócenia uwagi na ich wzajemne zależności. 

Objawy występujące u osób, które doświadczyły traumy, to m.in.:

 1. problemy ze snem;

 2. stany lękowe;

 3. ataki paniki;

 4. problemy z koncentracją;

 5. rozpamiętywanie traumatycznego wydarzenia;

 6. natrętne myśli i zachowania;

 7. poczucie winy, wstyd;

 8. zaburzenia odżywiania;

 9. stany depresyjne;

 10. myśli samobójcze;

 11. trudności z utrzymywaniem relacji z innymi ludźmi;

 12. rozdrażnienie;

 13. napady złości lub agresji;

 14. koszmary senne.

Uraz psychiczny i objawy związane z traumą nie znikną same, a mogą się wręcz pogłębiać. Szczególne ryzyko wiąże się z nerwicą, depresją, samookaleczaniem oraz próbami samobójczymi. Nawet jeśli nie pojawią się ciężkie objawy posttraumatyczne, to jakość życia osoby, która doświadczyła traumy, znacznie się obniża.

Nieleczone zaburzenia związane z traumą mogą też prowadzić do chorób psychosomatycznych oraz zaburzeń psychicznych. Wynikiem silnego stresu towarzyszącego traumie jest nie tylko PTSD, ale w niektórych przypadkach również zaburzenia dysocjacyjne.

Psychotraumatologia pol.jpg
Psychotraumatologia ang.jpg

Rozwój umiejętności emocjonalnych dzieci i młodzieży

Szczęśliwi ci, którzy w dzieciństwie otrzymali od swych rodziców i innych
ważnych w swoim życiu postaci żywy przykład tego, jak można zarządzać
emocjami i relacjami.
Tak bowiem zaczyna się nasza droga z inteligencją emocjonalną
obserwujemy innych i na ich wzór oraz przy ich wsparciu uczymy się na
trudne emocje reagować w sposób kontrolowany i adekwatny.

Niezależnie jednak od doświadczeń wyniesionych z lat dziecięcych, większość z nas potrzebuje wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności zarządzania emocjami.

Jedno musimy wiedzieć możemy mieć całkowitą kontrolę nad swoimi emocjami Inteligencja emocjonalna to właśnie umożliwia. Uczy w jaki sposób uspokajać te nieprzyjemne emocje, gdy jest to potrzebne, oraz wzmacniać te pozytywne, gdy tylko tego chcesz.  W każdej chwili swojego życia możemy czuć się dokładnie tak, jak sami wybierzemy.  A to poprowadzi Nas do świadomego życia, gdzie tworzenie trwałych relacji i podejmowanie się nowych wyzwań będzie ekscytacją i przyjemnością, a nie strachem i stresem.

Rozwój umiejetnosci dzieci i mlodziezy.jpg

TERAPIA POZNAWCZO - BEHAWIORALNA

W terapii poznawczo-behawioralnej staramy się odnaleźć powiązanie między myślami, emocjami i działaniem. Dokładnie analizujemy trudne sytuacje i schematy myślowe, które spowodowały błędną interpretację rzeczywistości. Jednocześnie uczymy się dostrzegać jak nieracjonalne były nasze reakcje, uczymy się w inny sposób postrzegać rzeczywistość.

Odnalezienie bodźca odpowiadającego za nieprawidłową reakcję określa się częścią poznawczą terapii. Behawioralna strona terapii to eksperymenty, które mają nauczyć nas nowych reakcji i zachowania, bez bagażu w postaci emocjonalnych obciążeń. Testowanie nowych sytuacji pozwala na zmianę zachowania, wypracowania nawyków, nauczenia całkiem nowych reakcji na bodźce.

Głównym założeniem tej formy leczenia terapeutycznego jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe. Człowiek doświadczając życia, pod wpływem emocji utrwala pewne konkretne zachowania w poszczególnych sytuacjach. Czasem kopiuje zachowania innych, przekładając je na własne życie. Reaguje na różne zjawiska i sytuacje tak, jak się do tego przyzwyczaił, często nie zdając sobie sprawy z tego, że rani tym innych lub przysparza obie kłopotów. Jeśli np. jest pesymistą, to wszystko będzie już widział w czarnych barwach. Ludzie utrwalają swoje zachowania i postrzeganie świata poprzez doświadczanie, więc trudno im potem wyjść poza te ustanowione wewnętrznie ramy.

 

Terapia jest potrzebna wtedy, gdy utrwalone zachowania czy przekonania nie są obiektywne i bywają niewłaściwe. Problem z zaburzeniem postrzegania świata staje się przedmiotem leczenia terapeutycznego. Psychoterapia poznawczo-behawioralna pozwala wykryć te zniekształcone interpretacje rzeczywistości i zastąpić je właściwymi.

Terapia pozn-beh.jpg

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) to nurt terapeutyczny, polegający na dochodzeniu do celu (rozwiązywaniu trudnej sytuacji) poprzez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego możliwości i mocnych stron. W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach unika się wracania do przeszłości, większość uwagi kierując na teraźniejszość i przyszłość.

W metodzie tej skupiamy się na metodach i zachowaniach, które przynoszą korzystny z perspektywy klienta efekt, podczas rozmowy wydobywa to, co mu pomaga, próbuje ustalić jakie strategie do tej pory konstruktywnie wpływały na rozwiązywanie innych problemów.

 Metoda skoncentrowanej na rozwiązaniach pomaga , jeżeli doświadczasz:

 • problemów w obszarze zdrowia psychicznego,

 • uzależnienia bądź współuzależnienia,

 • doznajesz przemocy lub jesteś jej sprawcą,

 • doświadczyłeś sytuacji trudnej np.: utraty osoby bliskiej, wypadku, utraty pracy, kryzysu w związku itp.,

 • trudności w relacji ze swoją rodziną lub partnerem/partnerką,

 • trudności wychowawczych, itp.

TSR.jpg
TSR ang.jpg

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 

Komunikacja interpersonalna to poziom, na którym bezpośrednie relacje międzyludzkie występują najintensywniej są najbardziej efektywnym poziomem komunikacji międzyludzkiej.
Komunikacja interpersonalna naraża ludzi na bezpośrednie kontakty między wykonawcami, którzy są ze sobą związani, którzy współzależą, wzbogacają i tworzą nowe relacje i więzi poprzez własną osobowość.
W procesie komunikacji interpersonalnej ludzie działają w sposób aktywny,
Każdy odzwierciedla, ocenia, wyraża, zarówno werbalnie, jak i pozawerbalnie, swoje myśli, idee, stany emocjonalne, doświadczenia i osobiste przeżycia.
Komunikacja interpersonalna wykorzystuje trzy kanały: werbalny, wokalny i wizualny.
Komunikacja interpersonalna na poziomie relacyjnym odbywa się za pomocą pięciu zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku; będące punktami kontaktu ze światem zewnętrznym.

 

Komunikacja interpersonalna.jpg

  AJURWEDA

Naturalna ścieżka ZDROWIA i RÓWNOWAGI

Ajurweda to starożytna wiedza o uzdrawianiu, często nazywana matką sztuki leczenia. Jednocześnie to także filozofia życia, której istotą jest dążenie człowieka do stanu równowagi. Pomaga zrozumieć siebie, a także otoczenie, w którym funkcjonujemy.

Filozofia ajurwedy opiera się przede wszystkim na wnikliwej obserwacji natury, ludzi i otoczenia. Bardzo ważna jest także leżące u jej podstaw przekonanie, że wszystko we wszechświecie jest ze sobą powiązane i współzależne, oraz że wszystko składa się z tych samych pięciu elementów (żywiołów) występujących w różnych proporcjach. Według ajurwedy jesteśmy mikrokosmosem w makrokosmosie.

Ajurweda pomaga nam słuchać i rozumieć własny organizm, a także obserwować sygnały, które nam wysyła. Dzięki samoświadomości jesteśmy w stanie osiągnąć i utrzymać równowagę (prakriti), która jest docelowym, najlepszym dla nas stanem.

Czym jest zdrowie? Ajurweda uczy, że to coś więcej niż brak chorób. Wszystkie aspekty życia
są ze sobą splecione, a każdy z nich wpływa na pozostałe: uczucia, rozum, ciało, zachowania, środowisko; tworzą precyzyjną konstrukcję. Zdrowie polega na odpowiednich relacjach między
elementami tej konstrukcji. 

Ayurweda podpowiada, że kluczem do rozwiązania problemów jest znalezienie drogi do samego siebie.

Uznaje się ją za najkompletniejszą naukę o życiu, zdrowiu i medycynie.
Na całym świecie nauki te zyskują coraz większe znaczenie ze względu na kompleksowość i holistyczne ujęcie ludzkiego życia.

Ajurweda pol.jpg
Ajurweda ang.jpg
Medycyna naturalna i ziołolecznictwo pl..jpg
Medycyna naturalna i ziołolecznictwo.jpg
Dyplom medycyna naturalna i ziołolecznictwo an 1 str.jpg
20221031_123106.jpg
bottom of page